Film dotyczy trudnego dla wszystkich zadłużonych osób tematu: windykacji. Windykacja terenowa to bezpośredni kontakt przedstawiciela firmy windykacyjnej z dłużnikiem w miejscu jego zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Klienci Fundacji najbardziej boją się korespondencji, ilości wezwań do zapłaty i języka, w którym są one napisane; języka, który jest niezrozumiały i najczęściej zastraszający osobę, do której pismo jest skierowane. W efekcie osoby zadłużone nie skupiają się na sposobie poradzenia sobie z długiem, a na tym jak uniknąć konfrontacji/spotkania z windykatorem.

Tymczasem windykacja to sposób na polubowne zamknięcie sprawy. Windykator ma za zadanie nawiązać współpracę między wierzycielem a dłużnikiem, aby doszło do podpisania planu spłaty/ harmonogramu spłaty na tyle dogodnego, aby zadłużony mógł mu sprostać i wyjść z zadłużenia.

Niestety taki obraz windykacji pozostawia w Polsce wiele do życzenia. Z relacji zadłużonych wiadomo, że firmy windykacyjne uciekają się do wielu nieprzyjemnych czynności, jak groźby, zastraszanie/straszenie dłużników, naklejanie na drzwi etykiet i plakietek z informacją o zadłużeniu i konieczności spłacania długu. Taka sytuacja powoduje panikę zadłużonych/ dłużników, którzy ze strachu zamykają się w domu, zamiast z niego wyjść, szukać pracy i sposobów na poradzenie sobie z kłopotem. Najczęstszą reakcją jest ucieczka, nieodbieranie lub nieotwieranie korespondencji, w której często wymienione są sposoby na polubowne załatwienie sprawy. Często jednak informacje o przysłaniu do dłużnika windykatora terenowego, który będzie prowadził „egzekucję administracyjną” powoduje paniczny strach. Boimy się tego, czego nie znamy. Proszę pamiętać, że windykacja to polubowne załatwienie sprawy długu a nie jego egzekucja. W razie zastraszania przez windykatora osoba zadłużona/dłużnik ma prawo powiadomić o tym fakcie policję.

W obronie przed taką nieuczciwą windykacją powstał Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami. Ten związek dba o etykę zachowania firm windykacyjnych. Firmy windykacyjne, aby otrzymać zlecenia z banków muszą teraz wykazać się dobrą/ wysoką etyką zachowania. Jeśli komukolwiek zdarzy się kontakt, doświadczenie z nękającą, zastraszającą firmą windykacyjną, prosimy o kontakt z fundacją „Moja upadłość”. Takie sprawy fundacja przekazywać będzie do Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, tak aby piętnować nieetyczne zachowania firm windykacyjnych. Osoby zadłużone nie mogą bać się windykacji, odwrotnie powinny chcieć i czuć wsparcie, by na tym etapie rozwiązać swój problem.

Książka

książka

Zbiór wszystkich historii osób dotkniętych upadłością konsumencką.

Artykuły powiązane

Plan spłaty w upadłości konsumenckiej
23-11-2020
Plan spłaty w upadłości konsumenckiej
Upadłość konsumencka na sportowo i wesoło
23-11-2020
Upadłość konsumencka na sportowo i wesoło
Co po upadłości konsumenckiej? Rola syndyka oraz art.286 KK
16-10-2020
Co po upadłości konsumenckiej? Rola syndyka oraz art.286 KK
X

Formularz kontaktowy