Zebranie dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o upadłość to często sprawa na tyle skomplikowana, że zniechęca potencjalnych upadłych. Dlatego fundacja „Moja upadłość” zaczyna pracę od wypisania listy ze wszystkimi dokumentami, które należy zgromadzić, czyli w pierwszej grupie: zaświadczenia o dochodach, świadectwa pracy, PIT-y roczne, w drugiej grupie spis zobowiązań: umowy kredytowe, wezwania do zapłaty, nakazy zapłaty, pisma od komornika.

Ta druga grupa dokumentów jest bardzo przydatna przy formułowaniu wniosku do sądu, wniosku o upadłość. Trzecia grupa dokumentów dotyczy powodu/powodów niewypłacalności. Jeśli powodem sytuacji, która spowodowała niewypłacalność, jest choroba, trzeba zgromadzić dokumentację medyczną, jeśli utrata pracy, powinno to być świadectwo pracy, jeśli powodem jest prowadzenie działalności gospodarczej, potrzebna jest księga przychodów i rozchodów, robione inwentury.

Najtrudniejszą sprawą jest właśnie ten pierwszy krok, zgromadzenie dokumentacji i przyniesie jej do fundacji: daje też najwięcej satysfakcji i powoduje, że kandydat na upadłego pierwszy raz się uśmiecha. Dzień ogłoszenia upadłości to z kolejny powód do radości – spada z nas wtedy ogromny ciężar, czujemy się lekko, jak nowo narodzeni. Ostatnim, najbardziej radosnym etapem jest zakończenie planu spłaty – wtedy sprawa upadłości jest definitywnie zakończona i można wszystko zaczynać od początku, czujemy, że jesteśmy wolni.

Książka

książka

Zbiór wszystkich historii osób dotkniętych upadłością konsumencką.

Artykuły powiązane

Wspólność majątkowa małżeńska
30-10-2017
Wspólność majątkowa małżeńska
Kredyty konsolidacyjne i parabanki
05-08-2020
Kredyty konsolidacyjne i parabanki
Cel upadłości konsumenckiej i niewypłacalność
05-08-2020
Cel upadłości konsumenckiej i niewypłacalność
X

Formularz kontaktowy