Cykl filmowy „Upadłość konsumencka” rozpoczynamy od informacji, że w dniu 24 marca 2020 roku wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o Upadłości Konsumenckiej.

Nowelizacja ta zmieni sposób przyznawania konsumentowi statusu upadłości. Zanim jednak przejdziemy do zmian, które zaczną obowiązywać od 24 marca, wyjaśnimy, czym jest upadłość i kto na niej zyskuje.

Najwięcej zyskuje sam konsument – dzięki ogłoszeniu upadłości zostają umorzone jego długi i zobowiązania, co w konsekwencji spowoduje, że konsument powróci do normalnego obrotu gospodarczego: podejmując pracę wyjdzie z szarej strefy i zacznie płacić podatki.

Na ogłoszeniu upadłości zyskuje również wierzyciel, który ponosi koszty związane z niewypłacalnością dłużnika: zleca windykację, następnie zleca egzekucję i cały czas dolicza odsetki nie odzyskując pieniędzy, bo dłużnik nie ma środków, by uregulować należności.

Dla takiego wierzyciela ogłoszenie upadłości przez konsumenta oznacza zatrzymanie tego daremnego procesu prawnego oznaczającego dla wierzyciela realne koszty. Po ogłoszeniu przez konsumenta upadłości wierzyciel może wpisać wierzytelności w straty, może również rozwiązać rezerwy.

Ważny jest także aspekt społeczny: osoba zadłużona zasila szarą strefę, bo oficjalne zatrudnienie skutkuje przejęciem większości środków (pensji) przez komornika/ komorników. Praca na czarno powoduje, że dłużnik nie odprowadza podatków korzystając jednak z dobrodziejstw i dóbr, jakie daje społeczeństwo i Państwo, na przykład pomoc społeczna, transport publiczny, system edukacji.

Możliwość ogłoszenia upadłości przez konsumenta i wyjście z szarej strefy jest więc podaniem mu ręki, jest drugą szansą na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie daną przez państwo. Taki konsument może znowu legalnie pracować, otworzyć konto bankowe.

Powrót do normalnego życia powoduje podniesienie samooceny oraz zmianę postrzegania takiej osoby przez rodzinę: rodzina widzi w końcu, że dłużnik nie jest bezradny, że walczy o siebie i swoją przyszłość. W ten sposób bezradność i poczucie poddania się nie jest dziedziczone, nie jest przenoszone z pokolenia na pokolenie.

Dlaczego jednak zmienia się prawo o upadłości? Aby ułatwić drogę do ogłoszenia upadłości: w latach 2009-2015 ogłoszono raptem 80 upadłości, w latach 2015-2019 przyznano już 26 tyś. upadłości konsumenckich. Różnica jest widoczna, ale pozostaje pytanie, czy to dużo. Dla przykładu w Niemczech ogłasza się 100 tyś. upadłości rocznie, przy 8 tyś. upadłości ogłoszonych w Polsce w roku 2019.

Jak zatem, mimo tendencji wzrostowej, wygląda pomoc państwa polskiego dla osób z zadłużeniem? Bardzo widoczna jest kolejna zmiana ustawy. Danie szansy wyjścia z zadłużenia i powrotu na rynek pracy powoduje nakręcanie gospodarki. A co nowego wnosi nowelizacja ustawy, dowiecie się z następnego odcinka.

Książka

książka

Zbiór wszystkich historii osób dotkniętych upadłością konsumencką.

Artykuły powiązane

Cel upadłości konsumenckiej i niewypłacalność
05-08-2020
Cel upadłości konsumenckiej i niewypłacalność
Mąż otworzył na mnie firmę.
30-10-2017
Mąż otworzył na mnie firmę.
Wspólność majątkowa małżeńska
30-10-2017
Wspólność majątkowa małżeńska
X

Formularz kontaktowy