W filmie omówimy wpływ upadłości konsumenckiej jednego z małżonków na majątek pozostający we wspólności majątkowej małżeńskiej. W myśl artykułu 124 ustawy „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne” cały majątek wspólny po ogłoszeniu upadłości przez jednego z małżonków wchodzi w skład masy upadłościowej osoby, która tę upadłość ogłosiła.

Wskutek nieprecyzyjnego zapisu artykuł 124 był rozumiany przez osoby zadłużone dwojako: niektórzy myśleli, że do masy upadłościowej wchodzi jedynie część należąca do osoby w upadłości a inni, że całość, czyli również część należąca do współmałżonka osoby w upadłości. W grudniu 2019 roku Sąd Najwyższy rozstrzygnął tę niejasność: wynika stąd, że upadłość powoduje, że cały majątek małżonków wchodzi do masy upadłościowej tego, który ogłosił upadłość.

Jeśli małżonkowie pozostają razem, to po sprzedaży majątku, którym może być mieszkanie, dom zostają wydzielone środki na potrzeby mieszkaniowe. Chodzi tutaj o zabezpieczenie/wypłatę środków/pieniędzy na dwuletni najem w miejscowości, którą osoby zamieszkują lub w której pracują.

Pozytywną zmianą wprowadzoną w nowej ustawie jest fakt, że potrzeby mieszkaniowe będzie miała zaspokojone również osoba prowadząca działalność gospodarczą, czyli przedsiębiorca, wcześniej przedsiębiorca nie miał takiej możliwości, miał ją jedynie konsument, czyli osoba fizyczna (nie prowadząca działalności gospodarczej).

Książka

książka

Zbiór wszystkich historii osób dotkniętych upadłością konsumencką.

Artykuły powiązane

Mąż otworzył na mnie firmę.
30-10-2017
Mąż otworzył na mnie firmę.
Upadłość konsumencka na sportowo i wesoło
23-11-2020
Upadłość konsumencka na sportowo i wesoło
Jednoosobowa działalność czy spółka? Odpowiedzialność przedsiębiorcy.
16-10-2020
Jednoosobowa działalność czy spółka? Odpowiedzialność przedsiębiorcy.
X

Formularz kontaktowy