W filmie omówimy wpływ upadłości konsumenckiej jednego z małżonków na majątek pozostający we wspólności majątkowej małżeńskiej. W myśl artykułu 124 ustawy „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne” cały majątek wspólny po ogłoszeniu upadłości przez jednego z małżonków wchodzi w skład masy upadłościowej osoby, która tę upadłość ogłosiła.

Wskutek nieprecyzyjnego zapisu artykuł 124 był rozumiany przez osoby zadłużone dwojako: niektórzy myśleli, że do masy upadłościowej wchodzi jedynie część należąca do osoby w upadłości a inni, że całość, czyli również część należąca do współmałżonka osoby w upadłości. W grudniu 2019 roku Sąd Najwyższy rozstrzygnął tę niejasność: wynika stąd, że upadłość powoduje, że cały majątek małżonków wchodzi do masy upadłościowej tego, który ogłosił upadłość.

Jeśli małżonkowie pozostają razem, to po sprzedaży majątku, którym może być mieszkanie, dom zostają wydzielone środki na potrzeby mieszkaniowe. Chodzi tutaj o zabezpieczenie/wypłatę środków/pieniędzy na dwuletni najem w miejscowości, którą osoby zamieszkują lub w której pracują.

Pozytywną zmianą wprowadzoną w nowej ustawie jest fakt, że potrzeby mieszkaniowe będzie miała zaspokojone również osoba prowadząca działalność gospodarczą, czyli przedsiębiorca, wcześniej przedsiębiorca nie miał takiej możliwości, miał ją jedynie konsument, czyli osoba fizyczna (nie prowadząca działalności gospodarczej).

Książka

książka

Zbiór wszystkich historii osób dotkniętych upadłością konsumencką.

Artykuły powiązane

Plan spłaty w upadłości konsumenckiej
23-11-2020
Plan spłaty w upadłości konsumenckiej
Windykacja. Kiedy do niej dochodzi i jak może przebiegać?
16-10-2020
Windykacja. Kiedy do niej dochodzi i jak może przebiegać?
Kredyty konsolidacyjne i parabanki
05-08-2020
Kredyty konsolidacyjne i parabanki
X

Formularz kontaktowy