Czym jest plan spłaty wierzycieli? To jest kwota rzetelnie ustalana/ustalona przez sąd, którą w rzeczywistości, realnie może spłacać osoba w upadłości. Kwota ustalana jest na podstawie informacji od osoby upadłej otrzymanej przez sąd podczas rozprawy dotyczących z jednej strony miesięcznych kosztów utrzymania a z drugiej możliwości zarabiania pieniędzy. Kwota jest zatem możliwa dla nas do spłaty, nawet jeśli nie zaspokoi wszystkich naszych wierzycieli.

Upadłość konsumencka polega na tym, że w przyszłości nasze długi/długi osoby upadłej mają być w dużej mierze umorzone, a osoba w upadłości ma ponieść konsekwencje poprzez realizację planu spłaty. Jeśli zdarzy się, że do syndyka nie zgłosi się żaden wierzyciel, wówczas sąd umarza zobowiązania bez ustalenia planu spłaty, chyba że koszty sądu i syndyka zostały pokryte przez skarb Państwa, wtedy plan spłaty obejmuje jedynie te właśnie koszty.

Raz w roku osoba w upadłości jest zobowiązania do sporządzenia raportu o wykonaniu planu spłaty, do którego dołączamy zeznanie podatkowe PIT oraz oświadczenie o ewentualnym kupnie lub sprzedaży majątku powyżej 5 tyś. zł. Teraz obowiązuje jeszcze trzecia wersja, czyli wydłużona z 36 do maksymalnie 84 miesięcy, która może niepokoić potencjalnych chętnych do złożenia wniosku o upadłość.

Przesłanką do takiego wydłużenia jest stwierdzenie sądu, że poczyniliśmy rażące zaniedbania i przyczyniliśmy się do powstania długów/zobowiązań, których teraz nie możemy spłacić. Jest w pewien sposób wykazanie braku odpowiedzialności osoby w upadłości oraz sposób na spłatę przez nią większej (niż w przypadku 36 miesięcy) spłaty zobowiązań. Nowe prawo upadłościowe przewiduje też, że plan spłaty zaczyna się już po 6 miesiącach od ogłoszenia upadłości, nawet jeśli w tym czasie pracuje syndyk i np. liczy nasz majątek.

W ten sposób nawet przy maksymalnym czasie spłaty, czyli 84 miesiącach kończymy proces upadłości w ciągu 7 lat i 6 miesięcy, a nie jak w poprzednim, kiedy ten proces mógł trwać dłużej. A zatem po 6 miesiącach, od momentu ustalenia planu spłaty osoba w upadłości może pracować, prowadzić działalność gospodarczą pilnując, aby miesięczne spłaty odbywały się terminowo.

Książka

książka

Zbiór wszystkich historii osób dotkniętych upadłością konsumencką.

Artykuły powiązane

Co po upadłości konsumenckiej? Rola syndyka oraz art.286 KK
16-10-2020
Co po upadłości konsumenckiej? Rola syndyka oraz art.286 KK
Jednoosobowa działalność czy spółka? Odpowiedzialność przedsiębiorcy.
16-10-2020
Jednoosobowa działalność czy spółka? Odpowiedzialność przedsiębiorcy.
Windykacja. Kiedy do niej dochodzi i jak może przebiegać?
16-10-2020
Windykacja. Kiedy do niej dochodzi i jak może przebiegać?
X

Formularz kontaktowy