Na początku filmu informujemy o cyklu materiałów na temat nie tylko upadłości konsumenckiej, ale także jak prowadzić działalność gospodarczą oraz jak zabezpieczyć się przed niewypłacalnością.

Najważniejszym pytanie jest, kiedy należy pomyśleć o zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Niewypłacalność jest zawsze weryfikowana przez sąd, a niewypłacalni jesteśmy wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie regulować naszych zobowiązań, kiedy utraciliśmy zdolność do regulowania zobowiązań. Co to znaczy, że utraciliśmy zdolność? Nie chodzi przecież o to, że po prostu nie płacimy… Niewypłacalność powoduje np. utrata pracy, choroba, rozpad związku.

Jeżeli brak regulowania zobowiązań trwa dłużej, kilka miesięcy, to wtedy powstaje niewypłacalność. Właśnie to będzie weryfikował sąd, zgodnie z nową ustawą o upadłości konsumenckiej. W poprzedniej ustawie, w poprzedniej regulacji prawnej sąd zajmował się także oceną weryfikacją przesłanek negatywnych, chodzi tu o tak zwane „rażące niedbalstwo”.

W nowej ustawie nie ma tego zapisu. Nie ma też w nowej ustawie jeszcze jednego zapisu, który istniał w poprzedniej, starej ustawie: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a mająca długi, będzie mogła wystąpić o upadłość konsumencką, mimo że nie ogłosiła upadłości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wszelkie przesłanki negatywne są zatem wykreślone, nie ma przesłanek negatywnych. Czy jest jakieś „ale”? Wcześniej, w poprzedniej, starej ustawie celem ogłoszenia upadłości było umorzenie zobowiązań dłużnika, w nowej ustawie, teraz nastąpiło zrównanie celów upadłości: następuje nie tylko umorzenie zobowiązań i to w dłuższym, wydłużonym czasem planie spłaty, ale przede wszystkim maksymalne zaspokojenie wierzycieli.

W nowym ustawodawstwie został wydłużony plan spłaty, ale nie dla każdego plan spłaty jest wydłużony. Nadal pozostaje w mocy plan spłaty do 36 miesięcy, ale nie dla wszystkich. Dla tych osób, u których już nie sąd, a syndyk, syndyk masy upadłościowej dopatrzy się rażącego niedbalstwa, rażącego zaniedbania lub rażących zaniedbań, plan spłaty zostanie wydłużony do 84 miesięcy.

Taka, ta zmiana jest korzystna dla dłużników, dlatego że wcześniej w Polsce mało upadłości było ogłaszanych w Polsce, poza tym istniała nierównowaga pomiędzy różnymi miastami. W różnych polskich miastach ogłaszano różną ilość upadłości. W Warszawie, Białymstoku, Krakowie sądy liberalnie podchodziły do upadłości i często przyznawały upadłość konsumencką. Były jednak miasta, w których sądy na rażące niedbalstwo patrzyły bardzo restrykcyjnie i przyznawały upadłość rzadziej, rzadziej rozpatrywały pozytywnie wnioski konsumentów o ogłoszenie upadłości.

A zatem Polak z Warszawy, Białegostoku, Krakowa miał duże szanse na rozpoczęcie życia od początku, miał daną drugą szansę na start, natomiast osoby z Poznania, Wrocławia, czy Gdańska miały utrudnioną możliwość otrzymania upadłości. W nowej ustawie cele, szanse zostały zrównane i dzisiaj każdy może ogłosić upadłość. Natomiast o planie spłaty, o czasie spłaty zobowiązań decydował będzie syndyk na późniejszym etapie procesu upadłości.

Książka

książka

Zbiór wszystkich historii osób dotkniętych upadłością konsumencką.

Artykuły powiązane

Muzyka moją pasją
30-10-2017
Muzyka moją pasją
Spółki i wspólnicy
30-10-2017
Spółki i wspólnicy
Wspólność majątkowa małżeńska
30-10-2017
Wspólność majątkowa małżeńska
X

Formularz kontaktowy