Na początku filmu informujemy o cyklu materiałów na temat nie tylko upadłości konsumenckiej, ale także jak prowadzić działalność gospodarczą oraz jak zabezpieczyć się przed niewypłacalnością.

Najważniejszym pytanie jest, kiedy należy pomyśleć o zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Niewypłacalność jest zawsze weryfikowana przez sąd, a niewypłacalni jesteśmy wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie regulować naszych zobowiązań, kiedy utraciliśmy zdolność do regulowania zobowiązań. Co to znaczy, że utraciliśmy zdolność? Nie chodzi przecież o to, że po prostu nie płacimy… Niewypłacalność powoduje np. utrata pracy, choroba, rozpad związku.

Jeżeli brak regulowania zobowiązań trwa dłużej, kilka miesięcy, to wtedy powstaje niewypłacalność. Właśnie to będzie weryfikował sąd, zgodnie z nową ustawą o upadłości konsumenckiej. W poprzedniej ustawie, w poprzedniej regulacji prawnej sąd zajmował się także oceną weryfikacją przesłanek negatywnych, chodzi tu o tak zwane „rażące niedbalstwo”.

W nowej ustawie nie ma tego zapisu. Nie ma też w nowej ustawie jeszcze jednego zapisu, który istniał w poprzedniej, starej ustawie: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a mająca długi, będzie mogła wystąpić o upadłość konsumencką, mimo że nie ogłosiła upadłości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wszelkie przesłanki negatywne są zatem wykreślone, nie ma przesłanek negatywnych. Czy jest jakieś „ale”? Wcześniej, w poprzedniej, starej ustawie celem ogłoszenia upadłości było umorzenie zobowiązań dłużnika, w nowej ustawie, teraz nastąpiło zrównanie celów upadłości: następuje nie tylko umorzenie zobowiązań i to w dłuższym, wydłużonym czasem planie spłaty, ale przede wszystkim maksymalne zaspokojenie wierzycieli.

W nowym ustawodawstwie został wydłużony plan spłaty, ale nie dla każdego plan spłaty jest wydłużony. Nadal pozostaje w mocy plan spłaty do 36 miesięcy, ale nie dla wszystkich. Dla tych osób, u których już nie sąd, a syndyk, syndyk masy upadłościowej dopatrzy się rażącego niedbalstwa, rażącego zaniedbania lub rażących zaniedbań, plan spłaty zostanie wydłużony do 84 miesięcy.

Taka, ta zmiana jest korzystna dla dłużników, dlatego że wcześniej w Polsce mało upadłości było ogłaszanych w Polsce, poza tym istniała nierównowaga pomiędzy różnymi miastami. W różnych polskich miastach ogłaszano różną ilość upadłości. W Warszawie, Białymstoku, Krakowie sądy liberalnie podchodziły do upadłości i często przyznawały upadłość konsumencką. Były jednak miasta, w których sądy na rażące niedbalstwo patrzyły bardzo restrykcyjnie i przyznawały upadłość rzadziej, rzadziej rozpatrywały pozytywnie wnioski konsumentów o ogłoszenie upadłości.

A zatem Polak z Warszawy, Białegostoku, Krakowa miał duże szanse na rozpoczęcie życia od początku, miał daną drugą szansę na start, natomiast osoby z Poznania, Wrocławia, czy Gdańska miały utrudnioną możliwość otrzymania upadłości. W nowej ustawie cele, szanse zostały zrównane i dzisiaj każdy może ogłosić upadłość. Natomiast o planie spłaty, o czasie spłaty zobowiązań decydował będzie syndyk na późniejszym etapie procesu upadłości.

Książka

książka

Zbiór wszystkich historii osób dotkniętych upadłością konsumencką.

Artykuły powiązane

Co po upadłości konsumenckiej? Rola syndyka oraz art.286 KK
16-10-2020
Co po upadłości konsumenckiej? Rola syndyka oraz art.286 KK
Muzyka moją pasją
30-10-2017
Muzyka moją pasją
Kredyty konsolidacyjne i parabanki
05-08-2020
Kredyty konsolidacyjne i parabanki
X

Formularz kontaktowy