Plan spłaty w upadłości konsumenckiej

Czym jest plan spłaty wierzycieli? To jest kwota rzetelnie ustalana/ustalona przez sąd, którą w rzeczywistości, realnie może spłacać osoba w upadłości. Kwota ustalana jest na podstawie informacji od osoby upadłej otrzymanej przez sąd podczas rozprawy dotyczących z jednej strony miesięcznych kosztów utrzymania a z drugiej możliwości zarabiania pieniędzy. Kwota jest zatem możliwa dla nas do spłaty, nawet jeśli nie zaspokoi wszystkich naszych wierzycieli. Upadłość konsumencka polega na tym, […]

Upadłość konsumencka na sportowo i wesoło

Zebranie dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o upadłość to często sprawa na tyle skomplikowana, że zniechęca potencjalnych upadłych. Dlatego fundacja „Moja upadłość” zaczyna pracę od wypisania listy ze wszystkimi dokumentami, które należy zgromadzić, czyli w pierwszej grupie: zaświadczenia o dochodach, świadectwa pracy, PIT-y roczne, w drugiej grupie spis zobowiązań: umowy kredytowe, wezwania do zapłaty, nakazy zapłaty, pisma od komornika. Ta druga grupa dokumentów jest bardzo przydatna przy […]

Co po upadłości konsumenckiej? Rola syndyka oraz art.286 KK

Nasz kolejny film dotyczy sprawy trudnej: co po upadłości? Jeśli każdy niewypłacalny może otrzymać upadłość, co zatem z osobami, które do tej niewypłacalności doprowadziły w sposób celowy, czy z rażącym niedbalstwem, poprzez rażące niedbalstwo. Jeżeli syndyk dopatrzy się celowości lub rażącego niedbalstwa w postępowaniu osoby upadłej, które doprowadziło do niewypłacalności, może nawet, w skrajnym przypadku, złożyć wniosek o umorzenie postępowania. Dlatego przygotowując dokumenty do wniosku o upadłość należy przeanalizować dogłębnie […]

Jednoosobowa działalność czy spółka? Odpowiedzialność przedsiębiorcy.

Jaką wybrać formę prowadzenia działalności gospodarczej: czy powinna to być działalność gospodarcza wpisana do ewidencji, czy powinna to być spółka? Jeśli dzieje się źle, która z form działalności lepiej nas zabezpiecza? Z doświadczenia naszej fundacji wynika, że ryzykowne jest prowadzenie działalności gospodarczej: trudno wtedy kontrolować wydatki, niektóre koszty ponosi się niepotrzebnie, kiedy bierze się kredyt i płaci odsetki, a księgowy niepotrzebnie nalicza podatki w pełnej kwocie nie odliczając […]

Windykacja. Kiedy do niej dochodzi i jak może przebiegać?

Film dotyczy trudnego dla wszystkich zadłużonych osób tematu: windykacji. Windykacja terenowa to bezpośredni kontakt przedstawiciela firmy windykacyjnej z dłużnikiem w miejscu jego zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej. Klienci Fundacji najbardziej boją się korespondencji, ilości wezwań do zapłaty i języka, w którym są one napisane; języka, który jest niezrozumiały i najczęściej zastraszający osobę, do której pismo jest skierowane. W efekcie osoby zadłużone nie skupiają się na sposobie poradzenia sobie z długiem, a na tym […]

Upadłość konsumencka a majątek wspólny małżonków

W filmie omówimy wpływ upadłości konsumenckiej jednego z małżonków na majątek pozostający we wspólności majątkowej małżeńskiej. W myśl artykułu 124 ustawy „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne” cały majątek wspólny po ogłoszeniu upadłości przez jednego z małżonków wchodzi w skład masy upadłościowej osoby, która tę upadłość ogłosiła. Wskutek nieprecyzyjnego zapisu artykuł 124 był rozumiany przez osoby zadłużone dwojako: niektórzy myśleli, że do masy upadłościowej wchodzi jedynie część należąca do osoby w upadłości a inni, że całość, […]

Cel upadłości konsumenckiej i niewypłacalność

Na początku filmu informujemy o cyklu materiałów na temat nie tylko upadłości konsumenckiej, ale także jak prowadzić działalność gospodarczą oraz jak zabezpieczyć się przed niewypłacalnością. Najważniejszym pytanie jest, kiedy należy pomyśleć o zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Niewypłacalność jest zawsze weryfikowana przez sąd, a niewypłacalni jesteśmy wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie regulować naszych zobowiązań, kiedy utraciliśmy zdolność do regulowania zobowiązań. Co to znaczy, że utraciliśmy […]

Upadłość konsumencka – Co zmieni się po 24 marca 2020 roku?

Cykl filmowy „Upadłość konsumencka” rozpoczynamy od informacji, że w dniu 24 marca 2020 roku wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o Upadłości Konsumenckiej. Nowelizacja ta zmieni sposób przyznawania konsumentowi statusu upadłości. Zanim jednak przejdziemy do zmian, które zaczną obowiązywać od 24 marca, wyjaśnimy, czym jest upadłość i kto na niej zyskuje. Najwięcej zyskuje sam konsument – dzięki ogłoszeniu upadłości zostają umorzone jego długi i zobowiązania, co w konsekwencji spowoduje, […]

Kredyty konsolidacyjne i parabanki

2-3 miliony Polaków ma problemy z zadłużeniem. Dlaczego? Zaczyna się niewinnie: od jednego, dwóch kredytów. Potem zdarza się coś nieprzewidzianego, co powoduje konieczność zgłoszenia się do banku z prośbą o konsolidację, która powoduje, że mamy wydłużony okres spłaty, czasem trochę niższą ratę, gdyby policzyć całość, ale generalnie rata jest jedna, zamiast kilku, ale stosunkowo wysoka. Jeśli w takiej sytuacji stracimy pracę, zmagamy się z długotrwałą chorobą lub przebywamy na zwolnieniu, […]

Wyjść ze spirali zadłużenia

Każdemu zdarza się popełniać błędy i podejmować niewłaściwe decyzje. Życie nie składa się jedynie z słusznych wyborów i warto tę prawdę zaakceptować. Ale akceptacja, zwłaszcza w przypadku problemów finansowych, nie jest łatwa: poprzedza ją strach, żal, depresja i poczucie winy. Bohaterkami artykułu są kobiety, którym wydawało się, że przegrały życie, w efekcie zaś zyskały nowe: bardziej świadome, bardziej wartościowe i szczęśliwsze: życie po upadłości. Przeczytaj artykuł, a dowiesz się, jak doszło do zaskakującej […]