Plan spłaty w upadłości konsumenckiej

Czym jest plan spłaty wierzycieli? To jest kwota rzetelnie ustalana/ustalona przez sąd, którą w rzeczywistości, realnie może spłacać osoba w upadłości. Kwota ustalana jest na podstawie informacji od osoby upadłej otrzymanej przez sąd podczas rozprawy dotyczących z jednej strony miesięcznych kosztów utrzymania a z drugiej możliwości zarabiania pieniędzy. Kwota jest zatem możliwa dla nas do spłaty, nawet jeśli nie zaspokoi wszystkich naszych wierzycieli. Upadłość konsumencka polega na tym, […]

Upadłość konsumencka na sportowo i wesoło

Zebranie dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o upadłość to często sprawa na tyle skomplikowana, że zniechęca potencjalnych upadłych. Dlatego fundacja „Moja upadłość” zaczyna pracę od wypisania listy ze wszystkimi dokumentami, które należy zgromadzić, czyli w pierwszej grupie: zaświadczenia o dochodach, świadectwa pracy, PIT-y roczne, w drugiej grupie spis zobowiązań: umowy kredytowe, wezwania do zapłaty, nakazy zapłaty, pisma od komornika. Ta druga grupa dokumentów jest bardzo przydatna przy […]