Co po upadłości konsumenckiej? Rola syndyka oraz art.286 KK

Nasz kolejny film dotyczy sprawy trudnej: co po upadłości? Jeśli każdy niewypłacalny może otrzymać upadłość, co zatem z osobami, które do tej niewypłacalności doprowadziły w sposób celowy, czy z rażącym niedbalstwem, poprzez rażące niedbalstwo. Jeżeli syndyk dopatrzy się celowości lub rażącego niedbalstwa w postępowaniu osoby upadłej, które doprowadziło do niewypłacalności, może nawet, w skrajnym przypadku, złożyć wniosek o umorzenie postępowania. Dlatego przygotowując dokumenty do wniosku o upadłość należy przeanalizować dogłębnie […]

Jednoosobowa działalność czy spółka? Odpowiedzialność przedsiębiorcy.

Jaką wybrać formę prowadzenia działalności gospodarczej: czy powinna to być działalność gospodarcza wpisana do ewidencji, czy powinna to być spółka? Jeśli dzieje się źle, która z form działalności lepiej nas zabezpiecza? Z doświadczenia naszej fundacji wynika, że ryzykowne jest prowadzenie działalności gospodarczej: trudno wtedy kontrolować wydatki, niektóre koszty ponosi się niepotrzebnie, kiedy bierze się kredyt i płaci odsetki, a księgowy niepotrzebnie nalicza podatki w pełnej kwocie nie odliczając […]

Windykacja. Kiedy do niej dochodzi i jak może przebiegać?

Film dotyczy trudnego dla wszystkich zadłużonych osób tematu: windykacji. Windykacja terenowa to bezpośredni kontakt przedstawiciela firmy windykacyjnej z dłużnikiem w miejscu jego zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej. Klienci Fundacji najbardziej boją się korespondencji, ilości wezwań do zapłaty i języka, w którym są one napisane; języka, który jest niezrozumiały i najczęściej zastraszający osobę, do której pismo jest skierowane. W efekcie osoby zadłużone nie skupiają się na sposobie poradzenia sobie z długiem, a na tym […]