Cele Fundacji są następujące:

  1. Propagowanie wiedzy na temat zagadnień związanych z oddłużeniem konsumentów oraz przedsiębiorców w Polsce.
  2. Aktywne wsparcie, w tym m.in. poprzez doradztwo i inne formy doraźnej pomocy, dla konsumentów oraz przedsiębiorców, którzy zamierzają zgłosić lub są w trakcie procesu upadłości.
  3. Rozwijanie świadomości finansowej oraz edukacja w zakresie aktywnych sposobów rozwiązywania problemów finansowych w wymiarze osobistym i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
  4. Inicjowanie i realizacja projektów w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu oraz promocja odpowiedzialnej postawy w podejmowaniu decyzji o charakterze finansowym.
  5. Promocja zawodu oraz prowadzenie kursów zawodowych „Doradcy d/s oddłużania i upadłości konsumenckiej”.
  6. Promowanie i wspieranie przedsiębiorczości wśród osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
  7. Prowadzenie projektów na rzecz osób zadłużonych, których celem jest rzecznictwo, a także wspieranie inicjatyw obywatelskich i lobbing na rzecz zmiany regulacji prawnych dotyczących zagadnień związanych z oddłużaniem, procesami dochodzenia roszczeń na sądowej drodze egzekucyjnej oraz w ramach postępowań upadłościowych.
  8. Prowadzenie działalności edukacyjnej i realizacja projektów służących promowaniu nowoczesnych postaw budujących kapitał społeczny w kontekście rozwoju gospodarczego oraz przekazywanie informacji dotyczących zasad funkcjonowania rynku finansowego oraz wybranych zagadnień ekonomicznych.
  9. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie dotyczących praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.

 

Porady

Mojaupadlosc.pl

Lucyna Dassuj

Ekonomistka, Doradca w zakresie:

oddłużenia, restrukturyzacji, upadłości konsumenckiej, negocjacji … [więcej]

Mojaupadlosc.pl

Fundacja Moja Upadłość

os. Zygmunta Starego 8/2 60-694 Poznań

KRS 0000570364

NIP 972-12-56-668

Poznański Bank Spółdzielczy
45 9043 1070 2070 0062 4916 0001