Jeżeli znalazłeś się konsumencie, dłużniku, w trudnej sytuacji finansowej bez swojej winy ( choroba, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, depresja, załamanie nerwowe, kataklizm, działania osób trzecich lub po prostu- twoje zobowiązania cię przerosły), powinieneś najpierw porozmawiać z instytucjami i osobami, wobec których masz długi.
Próba zawarcia ugody i to na warunkach, które Ty możesz zaakceptować jest najlepszym rozwiązaniem. Najmniej dotkliwym.

Jeżeli jednak ugoda nie jest możliwa i nie przyniesie rozwiązania Twoich problemów finansowych, należy rozważyć możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej, czyli upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, potocznie nazywanej bankructwem. Szczególnie w przypadku, gdy wysokość Twoich zobowiązań, przekracza wartość posiadanego przez Ciebie majątku np. wartość Twojego mieszkania, domu wynosi 200.000,- zł., a kredytu do spłacenia masz 300.000,-zł. ( dotyczy to min. osób, które wzięły kredyt we frankach szwajcarskich).

Upadłość konsumencka ( bankructwo ), to szansa na realne zredukowanie Twoich zobowiązań. Jest to szansa na rozpoczęcie nowego życia- bez ciągnących się problemów z długami, bez rozmów z dzwoniącymi firmami windykacyjnymi, bez nękania wezwaniami, monitami, SMS-ami i telefonami, bez niezapowiedzianych wizyt w domu czy pracy, bez gróźb zajęcia majątku.

Czy warto starać się o upadłość konsumencką? Upadłość konsumencka, potocznie nazywana bankructwem, ma pomóc dłużnikowi, który przestał być wypłacalny. Polega na tym, że osoba zadłużona przestaje mieć zobowiązania. Ale nie dzieje się to automatycznie w chwili ogłoszenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Na początku zostaje powołany przez sąd upadłościowy syndyk, który sprzeda majątek dłużnika. Z uzyskanych środków zaspokoi w mniejszym lub większym stopniu wierzycieli. Następnie sąd zadecyduje o planie spłaty pozostałych nie spłaconych wierzytelnościach. Na dzień dzisiejszy plan spłaty obejmuje okres 5 lat, ale nowelizacja ustawy skraca ten okres do lat 3. Plan spłaty jest realnym planem, który dłużnik jest w stanie wykonać, biorąc pod uwagę jego możliwości zarobkowe. Jeżeli dłużnik wywiązał się rzetelnie z planu spłaty, sąd umorzy pozostałe zobowiązania dłużnika.

Ważne jest, iż na dzień ogłoszenia upadłości, przestają być naliczane odsetki, komornik musi zawiesić postępowanie, firma windykacyjna nie ma prawa już nękać konsumenta- dłużnika.

Syndyk sprzeda Twoje mieszkanie, dom… ale z uzyskanych pieniędzy przekaże Tobie część na wynajęcie mieszkania, będzie to kwota w wysokości przeciętnego najmu mieszkania odpowiadającego rozsądnym potrzebom Twojej rodziny w miejscu twojego zamieszkania i to na okres obecnie jednego roku, a po wejściu w życie nowych przepisów nawet na dwa lata. Z uzyskanych ze sprzedaży pieniędzy pokryje Twoje zobowiązania alimentacyjne ( jeżeli takie posiadasz ).

Jeżeli dłużniku, konsumencie pozostajesz w związku małżeńskim, wasz majątek wspólny wejdzie do masy upadłości i zostanie przeznaczony na spłatę Twoich zobowiązań. W takim przypadku Twój małżonek będzie mógł przyłączyć się do postępowania upadłościowego jako jeden z wierzycieli. A jego roszczenia z tytułu udziału w majątku wspólnym będą spłacane na zasadach określonych w przepisach prawa upadłościowego, w dalszych kategoriach zaspokojenia.

Konsumencie, dłużniku sąd nie zmieni planu spłaty, jeżeli poprawa Twojej sytuacji majątkowej wynika wyłącznie z Twojej aktywności zawodowej i pracowitości. Nie musisz się obawiać, że jeżeli otrzymasz podwyżkę, założysz własną firmę, zmienisz pracę na lepiej płatną, to dodatkowe pieniądze trafią do wierzycieli. Dodatkowe pieniądze zostaną w Twoim portfelu.

Jeżeli konsumencie, dłużniku dotrwasz do zakończenia postępowania i uzyskasz umorzenie pozostałych zobowiązań, kolejny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej będziesz mógł złożyć po upływie 10 lat. Ale tego nikomu już nie życzę. Powodzenia!

Mojaupadlosc.pl

Lucyna Dassuj

Ekonomistka, Doradca w zakresie:

oddłużenia, restrukturyzacji, upadłości konsumenckiej, negocjacji … [więcej]

Mojaupadlosc.pl

Fundacja Moja Upadłość

os. Zygmunta Starego 8/2 60-694 Poznań

KRS 0000570364

NIP 972-12-56-668

Poznański Bank Spółdzielczy
45 9043 1070 2070 0062 4916 0001